ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Горлівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом


До уваги студентів Горлівського, Донецького, Краснодонського, Луганського, Сєвєродонецького інститутів МАУП!

Проведення чергових сесій, які мали відбутися у серпні-вересні 2014 року, переноситься на жовтень-грудень 2014 року. Про терміни проведення сесій буде повідомлено додатково.

Для бажаючих продовжити навчання в іншому регіональному підрозділі Академії прохання повідомити за телефоном гарячої лінії

093-102-76-30 - Пекарєв Ігор Маркович
або електронною поштою burovu@iapm.edu.ua

Також повідомляємо, що в Академії є можливість навчання за дистанційною формою з використанням Інтернет-технологій в зручний для Вас час та в зручному місці, а також для тих, хто змінив країну проживання. Після закінчення навчання видається диплом державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародно-правових норм.

Телефон  гарячої лінії
093-102-76-30 - Пекарєв Ігор Маркович


Місто

Горлівка

Назва структурного підрозділу

Горлівський інститут МАУП

Рік заснування

1998 р

Акредитація

ІV рівень

Керівник

Чернікова Олена Вадимівна

Доктор філософії в галузі адміністративного менеджменту

Тел.. 52-81-91

Форми навчання

Денна, заочна, дистанційна (мультимедійна).

Кваліфікаційні рівні

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Адреса

м. Горлівка-37

 Донецька обл. вул. Остапенка, 38

Телефон

Факс 062 52 82 22

52-53-40

Телефон приймальної комісії

52-30-67

Міжрегіональну Академію управління персоналом (МАУП), до складу якої входить Горлівський інститут МАУП, було створено в 1989 р. як недержавний вищий навчальний та науково-дослідний заклад. МАУП готує фахівців за спеціальностями і 132 спеціалізаціями. Сьогодні МАУП представлена широкою мережею філій і інститутів.

Горлівський інститут МАУП розвинувся з Горлівського навчально-консультаційного центру, який було створено у вересні 1998 р. У 2000 р. її було перетворено на Горлівське відділення МАУП, а у 2002 р. – у Горлівську філію МАУП, яку у 2005 р. було реорганізовано у Горлівський інститут МАУП. Першим директором став Анатолій Петрович Козлов, кандидат технічних наук, професор, внесок якого у створення та розвиток навчального закладу було відзначено медаллю Міжрегіональної кадрової академії «За досягнення в освіті». Сьогодні інститут очолює Олена Вадимівна Чернікова, доктор філософії у галузі адміністративного менеджменту, яка закінчила ГІ МАУП, аспірантуру МАУП та с успіхом за результатами публічного захисту їй присуджено науковий ступінь доктора філософії (Ph.D) в галузі адміністративного менеджменту.

Сьогодні інститут має власне приміщення з прилеглою огородженою територією, два комп’ютерних класи, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою (всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет), бібліотеку, яка нараховує понад 30000 примірників навчальної та науково-методичної літератури, читальна зала, кафетерій.

Утворюючи новий навчальний заклад, ми добре розуміли, що в Україні складається сучасна цивілізована система ринкових освітніх послуг, яка вимагає вдосконалення організаційної структури, а також сучасного і якісного рівня викладання дисциплін, сучасних програм та методик, підручників, застосування інноваційних технологій, що повинно забезпечити високий рівень підготовки фахівців, який відповідає міжнародним стандартам, їх конкурентоспроможність на сучасному ринку праці. Відповідно до цього, Горлівський інститут проводить набір студентів на денну форму навчання за спеціальностями та спеціалізаціями:

  • Менеджмент організацій – спеціалізації «Менеджмент безпеки», «Менеджмент медицини та формації», «Менеджмент регіонального і державного управління», «Економіка та управління бізнесом»;
  • «Правознавство» - спеціалізація «Комерційне та трудове право»;
  • «Правоохоронна діяльність» - спеціалізація «Безпека діяльності організацій та установ»;
  • «Економіка та підприємництво»,«управління персоналом і економіка праці» - спеціалізація «Економіка та управління персоналом», «Економіка та підприємництво управління персоналом у медичних установах»;
  • «Фінанси» - спеціалізація «Міжнародна економіка та фінанси»;
  • «Банківська справа» - спеціалізація «» Міжнародна економіка та банківська справа;
  • «Облік та аудит» - спеціалізація «Облік та аудит», «Облік, контроль, ревізія»;
  • «Маркетинг» - спеціалізація «Торговельний маркетинг», «Маркетинг медицина та фармації»;
  • «Соціологія» (дистанційна / мультимедійна) – спеціалізація «Соціологія управління та паблик рилейшнз».

Заняття проводяться за денно, заочною та дистанційною форою навчання. Випускники ГІ МАУП одержують диплом про вищу освіту державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, що надає можливість продовжити навчання та працювати за фахом у провідних країнах світу.

В ГІ МАУП працюють кафедри «Правових та соціальних дисциплін» (очолює кандидат історичних наук, доцент  Алфьоров М.А.), «Менеджменту та економіки» (очолює кандидат економічних наук, доцент Деречинський Ю.Н.), «Фундаментальної підготовки» (очолює професор Римар Р.М.).

За роки існування інституту було підготовлено понад 2000 фахівців з права, соціальної роботи, менеджменту безпеки, фінансів та банківської справи, обліку та аудиту.

До роботи у ВНЗ залучені високопрофесійні викладацькі кадри: професори, доценти, викладачі. У складі викладачів кандидат економічних наук, професор заслужений економіст України Васильєв А.З., кандидат наук з державного управління Охрій О.П., доктор філософії в галузі адміністративного менеджменту Чернігова О.В., кандидати юридичних наук, доценти Лавриненко О.В., Сіренко Б.М., Одерій О.В, доктор філологічних наук РФ, професор Римар Р.М., кандидат історичних наук, доцент Алфьоров М.А.

Викладачі проводять значну наукову роботу з дослідження окремих питань правознавства, соціальної роботи, банківської справи, фінансів, обліку та аудиту, менеджменту, підсумки яких відображено у наукових конференціях та збірках наукових праць інституту. Викладачі навчального закладу прийняли участь у міжнародних та міжрегіональних наукових та науково практичних конференціях. Старший викладач кафедри «Правових та соціальних дисциплін» Курта О.А.  в Міжрегіональній науково-практичній конференції «Проблеми державного управління в умовах реформування політико-правової системи» в Одесі (2005 р.), к.ю.н, доцент Лавриненко О.В.  в міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток наукових досліджень» (Полтава, 2006 р.), к.і.н., доцент Алфьоров М.А. в міжнародних наукових конференціях «Актуальні проблеми Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» (Луганськ, 2005); міжнародній науковій конференції, присвяченій 70-річчю стаханівського руху та 100-річчю з дня народження О.Стаханова (Стаханов, 2005 р.); «Краєзнавство і учитель» (Харків, 2006 р.,2007 р., 2008 р.) та ін.

Перший збірник наукових праць викладачів та студентів ГІ МАУП «Актуальні теоретичні та істотко-правові питання розбудови України» вийшов у 2004 р. У наступні роки вийшли збірники наукових праць «Актуальні проблеми та тенденції в сучасній науковій думці на зламі століть», остання - «сьогодні: актуальні проблеми та тенденції» - у 2012 р. Викладачами інституту підготовлені і вийшли друком навчальні посібники, монографії, навчально-методичні посібники. Р.М. Римар та О.В. Гордієвський видали підручник «Логіка» (2006 р.). Алфьоров М.А підготував навчально-методичний посібник «Українознавство», «Культурологія», які були видані Горлівським інститут МАУП у 2011 р., а також  монографії Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939-1959 рр.) - Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка, 2008 р.; «Урбанізаційні процеси в Україні 1945-1991 рр.»– Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка, 2012 р.

Студенти Горлівського інституту МАУП активно беруть участь у наукових конференціях та конкурсах студентських робіт, а також загальноміських заходах та конкурсах «Міс Горлівка», «Містер Горлівка», «Красуня-козачка», де неодноразово займали призові місця.

Сьогодні освітня діяльність Горлівського інституту МАУП продовжується. Наш ВНЗ вже має свої славні традиції, зайняв помітне місце на ринку освітніх послуг, має висококваліфікований колектив викладачів.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)