ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Загальна інформація про Горлівський інститут
Міжрегіональної Академії управління персоналом

У вересні 1998 р. в м. Горлівка  за ініціативою нинішнього директора ГІ МАУП створено Горлівський навчально – консультаційний центр МАУП, який перетворений у 2000 р. у Горлівське відділення МАУП, а у 2002 р. -  у Горлівську філію МАУП, яку реорганізовано у Горлівський інститут МАУП у 2005 р.

Горлівський інститут МАУП створений на правах філії і не має статусу юридичної особи.

Інститут є госпрозрахунковим підрозділом, функціонує на підставі Положення  про Горлівський інститут МАУП, складає самостійний баланс, має поточні рахунки в банку, свою печатку і штампи. Керівництво інституту здійснює директор, який призначається на посаду наказом керівництва Академії і представляє інтереси інституту та Академії на підставі Довіреності.

Горлівський інститут МАУП має власне приміщення площею 2070 м2 з прилеглою огородженою територією площею 1.1 га, два  комп’ютерних класи на 30 місць, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою (всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет), бібліотеку, яка нараховує понад 30000 примірників навчальної та науково – методичної літератури, два читальних зали, власний кафетерій на 60 місць.

Навчальний процес у Горлівському інституті МАУП здійснюють 59 кваліфікованих викладачів, серед яких понад 50% - особи з науковими ступенями та званнями доцентів та професорів. Навчальний процес в ГІ МАУП постійно вдосконалюється відповідно до європейських вимог та світових стандартів і поєднує традиційні та сучасні новітні технології. До речі, лише в МАУП та її регіональних підрозділах( в т.ч. у ГІ МАУП) працює система дистанційної освіти через мережу супутникового зв’язку, яка ґрунтується на принципах відкритого інформаційного простору. Це дає рівні можливості для отримання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, матеріальної забезпеченості (дистанційна освіта дешевше традиційної) та  змогу одночасного звернення до багатьох джерел навчальної інформації.

Горлівський інститут МАУП здійснює підготовку та перепідготовку фахівців з напрямів: Право, Економіка і підприємництво, Менеджмент , Соціологія. Заняття у ГІ МАУП здійснюються за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Обов’язковою умовою навчання в ГІ МАУП є проходження виробничої(для бакалаврів), переддипломної(для спеціалістів) практики. Випускники ГІ МАУП  отримують дипломи державного зразка та дипломи, оформлені відповідно до європейських стандартів.

Адміністрація інституту приділяє увагу дозвіллю молоді, розвитку та поглибленню її творчих і фізичних здібностей.  Різноманітне студентське життя  у ГІ МАУП; студенти нашого інституту беруть участь практично у всіх спортивних змаганнях нашого міста і майже у всіх або перемагають, або знаходяться у числі призерів змагань. Студент IV курсу ГІ МАУП Авдєєв С.В.  є майстром спорту з боротьби самбо і є переможцем та призером обласних та республіканських змагань з цього виду спорту. Команда ГІ МАУП багато разів перемагала у міських конкурсах КВК.  Студенти Горлівського інституту беруть активну участь у роботі наукових гуртків кафедр, науково – практичних конференціях, займають призові місця на олімпіадах.

З метою підвищення професійної кваліфікації населення, його культурно – освітнього рівня, політичної культури і національної свідомості Академією створено Український Народний університет УНУ, відділення якого є і в ГІ МАУП. В основу змісту підготовки покладено фундаментальні принципи активізації людського фактору в умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави в Україні. Навчальний процес здійснюється у формі вечірнього навчання. Ця форма є найбільш гнучкою і динамічною, вона здатна реагувати на зміни в суспільному житті і дає змогу опанувати матеріал за порівняно короткий термін. Навчання в УНУ базується на міждисциплінарному підході щодо вивчення актуальних проблем сучасного бізнесу, економіки та підприємництва, психології . законодавства, сучасної організації виробництва тощо. Після закінчення навчання в УНУ видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка та сертифікат МАУП.

У цьому році Горлівський інститут МАУП відсвяткував своє 10 – річчя.

Серед випускників Горлівського інституту МАУП є управляючі банківськими закладами, керівники служб у органах місцевого самоврядування, податкової інспекції та податкової міліції м. Горлівки, митної служби, управляючий Горлівським відділенням торгово – промислової палати, начальник ДАЇ м. Горлівки, робітники податкової інспекції та податкової міліції, головні бухгалтери  підприємств, керівники відділів концерну “Стірол". Багато випускників ГІ МАУП працює в органах МВС, прокуратурі  м. Горлівки, м. Донецька та в містах Донецького регіону, причому  близько 80% випускників нашого інституту отримують роботу за фахом після закінчення навчання.
Одним з основних замовників на наших фахівців – це концерн «Стірол», який направив на навчання у ГІ МАУП  понад 70  своїх співпрацівників для отримання другої вищої освіти, які навчаються у нас за кошти концерну.

В Горлівському інституті МАУП багато уваги приділяється крім навчального процесу ще й духовному розвитку молодого покоління. Так, на базі ГІ МАУП створено полк КТО (Козацька Територіально Оборона) ім. І. Богуна, який очолює його директор, генерал – майор КТО  Козлов А.П. На території Горлівського інституту МАУП буде збудовано невеличкий православний храм в честь і пам'ять святого великомученика Георгія Победоносця.  На будівництво цього православного храму є Святительське Благословення Його Високопреосв'ящення Мітрополіта Горлівського і Слов'янського  Іларіона. На місці, де буде збудовано храм, встановлено та й урочисто освячено православний хрест і меморіальну дошку. Це буде перший православний храм на території навчального закладу у м. Горлівка.

Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями, наказами, розпорядженнями Академії.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)