ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Умови вступу

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищогонавчального закладу (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуттяосвітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників наоснові повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-у;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне

свідоцтво (для денної форми навчання), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державногозразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якогоздійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибороморигінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників наоснові повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливимиумовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленимизаконодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку дляприйняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників дозарахування.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежногооцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісієювищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі Міжрегіональна Академія управління персоналом.

 Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні,

подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів увищому навчальному закладі Міжрегіональна Академія управління персоналом:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищогонавчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходятьвійськову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бутиперешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання,

встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’яУкраїни, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечитипроходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

 Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подаютьдокументи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

Перелік документів, що можуть знадобитися при вступі:

- заява та контракт (договір) на ім’я ректора Академії з зазначенням обраної спеціальності та відділення і формою навчання

- оригінал документа про освіту (з додатком до атестату чи диплома) (денна форма навчання), або 2 копії документів, завірені нотаріально (заочна форма навчання);

- сертифікат незалежного оцінювання ЦОЯЗ + копія (для школярів);

- 6 фотокарток (3?4);

- медичну довідку за формою 086-У + копія;

- довідку з місця роботи (для тих, хто працює);

- 2 копії паспорта 1,2,11 стор.;

- 2 копії ідентифікаційного коду;

- 2 копії документа про зміну прізвища, завірені нотаріально;

- 2 копії приписного посвідчення (для юнаків денної форми навчання);

- оплата за навчання (3 копії платіжного документа).

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)